El disseny està molt relacionat amb la gent, amb la comunicació, la motivació i potser el més important: amb la capacitat d'escoltar

Ecosistema eficient

Millora continua i sostenibilitat, el nostre compromís

Oferim als nostres clients, proveïdors i col·laboradors un ecosistema eficient, consolidat sobre una cultura de treball col·laborativa, basat en la millora contínua, en el qual tots es beneficien d’una major rendibilitat dels projectes. Creiem a créixer fent créixer.

Desenvolupem sistemes de gestió i de control de qualitat integrats en els nostres fluxos de treball, inspirats en la nostra experiència i que sotmetem als més exigents estàndards de certificació IQNET (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001).

Construïm (amb) els nostres valors

Sostenibilitat ambiental

El nostre creixement està alineat amb una forta conscienciació ambiental i de preservació dels recursos naturals. Dissenyem i construïm edificis i entorns que respecten el medi ambient i redueixen el seu impacte en la naturalesa.

Salut i benestar

Organitzem el treball pensant en les persones, fomentant una cultura preventiva i espais saludables. Valorem la salut i el benestar i per això concebem espais que promouen el confort, l'accessibilitat i la qualitat de l'aire per a millorar la qualitat de vida dels usuaris.

Conciliació

Ens preocupem per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Busquem equilibrar el treball i la vida personal del nostre equip, fomentant un ambient laboral saludable i flexible que milloren el seu benestar i productivitat.

Igualtat

La nostra cultura d'empresa integra la igualtat d'oportunitats com a element de qualitat. Ens esforcem per promoure la inclusió i la diversitat en tots els aspectes del nostre treball, per a crear espais justos i accessibles per a tots els usuaris.

Acció social

Busquem involucrar-nos activament en la nostra comunitat, oferint els nostres serveis i coneixements per a abordar problemes socials i urbans i contribuir al desenvolupament d'un entorn més just i sostenible, fins i tot de manera desinteressada: creiem en la solidaritat com a motor de creixement social.

Integració

Tenim un compromís amb la integració social de persones amb dificultats. Dissenyem espais que afavorisquen la inclusió i atenguen la diversitat, fomentant la cohesió social i millorant la qualitat de vida de les persones que els habiten.

Responsabilitat Social Corporativa

La responsabilitat social corporativa és un valor fonamental en la nostra signatura. Ens esforcem per integrar pràctiques sostenibles i ètiques en el nostre treball, promovent la inclusió, la diversitat i la igualtat en tots els aspectes dels nostres projectes.

A més, busquem involucrar-nos activament en la nostra comunitat, oferint els nostres serveis i coneixements per a abordar problemes socials i urbans i contribuir al desenvolupament d’un entorn més just i sostenible. Creiem que la nostra labor com a arquitectes i urbanistes implica la promoció d’un canvi positiu en la societat i el medi ambient.

Incorporem la responsabilitat social com a element clau en la gestió empresarial, afavorint un creixement sostenible i preservant uns exigents estàndards de protecció del medi ambient, qualitat del producte, ús eficient dels recursos, generació d’un clima laboral segur i saludable i contribució a la millora de la nostra societat i entorn.

Treballem per a valorar i reutilitzar el 90% dels residus d’obra i que aquests puguen ser incorporats a processos productius, evitant així que vagen a abocador.

El nostre compromís ambiental també implica calcular la nostra Petjada de Carboni, l’impacte associat al Cicle de Vida de les nostres activitats i apliquem criteris d’economia circular i de km.0 a la nostra gestió i als nostres dissenys.

Premio empresa solidaria

Ens alineem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Enfoquem el nostre model de negoci prenent com a base la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, conscienciats de la importància que tenen les nostres accions per a les futures generacions.,

D’acord amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, hem alineat els nostres plans estratègics d’acord amb 6 línies d’actuació, a través d’accions concretes, inspirades en els ODS, per a cadascun dels següents àmbits.

Ens alineem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Enfoquem el nostre model de negoci prenent com a base la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, conscienciats de la importància que tenen les nostres accions per a les futures generacions.,

D’acord amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, hem alineat els nostres plans estratègics d’acord amb 6 línies d’actuació, a través d’accions concretes, inspirades en els ODS, per a cadascun dels següents àmbits.

Ciudades y Comunidades Sostenibles

Este objetivo se enfoca en crear ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Como arquitectos y urbanistas, podemos contribuir a este objetivo al diseñar y planificar espacios públicos, transporte sostenible, edificios verdes y comunidades integradas.

Acción por el Clima

Este objetivo tiene como objetivo luchar contra el cambio climático y sus efectos negativos. Como arquitectos y urbanistas, podemos contribuir a este objetivo diseñando edificios y entornos con una huella de carbono baja y promoviendo la movilidad sostenible.

Reducción de las Desigualdades

Este objetivo busca reducir las desigualdades económicas, sociales y territoriales en el mundo. Como arquitectos y urbanistas, contribuimos a este objetivo diseñando edificios y entornos urbanos accesibles e inclusivos para todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico.

Vida de Ecosistemas Terrestres

Este objetivo se centra en proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Como profesionales de la arquitectura y el urbanismo, podemos contribuir a este objetivo al integrar la naturaleza en nuestros diseños, promover la biodiversidad en las ciudades, utilizando para ello materiales sostenibles y fomentando el reciclaje y la reutilización.

Industria, Innovación e Infraestructura

Este objetivo busca fomentar la construcción de infraestructuras resilientes y sostenibles para apoyar el desarrollo económico y social. Como profesionales de la arquitectura y el urbanismo, podemos contribuir a este objetivo mediante la creación de edificios eficientes en términos energéticos y la planificación de ciudades inteligentes.

Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Este objetivo se centra en fomentar el crecimiento económico sostenible y el empleo decente para todos. Contribuimos a este objetivo planificando y diseñando con un enfoque en la economía local, el desarrollo de comunidades y la creación de empleos sostenibles en la construcción y el mantenimiento de edificios y espacios públicos.

×