COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

Conscients de la importància de realitzar una gestió ambiental adequada i que preservi l’entorn, en PAMPOLS ARQUITECTURA hem implantat una cultura empresarial de respecte i sensibilització pel medi ambient, prevenint la contaminació ambiental, que destaca pel seu enfocament en la sostenibilitat i el respecte al medi ambient en tots els nostres projectes i basada en la sensibilització i el compromís amb el medi ambient, desenvolupant metodologies de treball que busquen minimitzar l’impacte ambiental en totes les fases dels nostres desenvolupaments.

Des de la selecció de materials i tecnologies de construcció fins a l’optimització de l’eficiència energètica i la gestió de residus, hem aconseguit integrar la sostenibilitat en totes les àrees del nostre negoci. A més, ens esforcem per educar i conscienciar als nostres clients i col·laboradors sobre la importància de la sostenibilitat en la construcció i disseny d’edificis.

A més, afavorim la reducció de residus no valoritzables mitjançant una correcta segregació de residus i reciclatge, traslladant aquests aspectes als nostres empleats, clients, subministradors i a la societat en general, així com al disseny i execució dels nostres projectes. D’aquesta manera PAMPOLS ARQUITECTURA potencia el seu acompliment ambiental.

El nostre enfocament en la sostenibilitat ha estat reconegut a nivell nacional i internacional, i ha merescut diversos premis i reconeixements. I aquest és el nostre compromís ineludible amb el medi ambient: contribuir a forjar una cultura de respecte i sensibilització mediambiental, que ens converteixin en una empresa destacada en el sector de l’arquitectura i el disseny energèticament eficients, ambientalment sans i socialment sostenibles.

×