AVÍS LEGAL


El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició de l’usuari de la web i l’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en la pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

TITULARITAT DEL LLOC WEB
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. en compliment del que s’estableix en l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informem de les dades identificatives relatives al lloc web www.pampolsarq.com

DENOMINACIÓ SOCIAL: PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P.
DOMICILI SOCIAL: C/ ALFRED PERENYA 43 ENTRESOL 2A – 25004 LLEIDA
TELÈFON: +(34) 973 242 431
CIF: B25272188
CORREU ELECTRÒNIC GENERAL: info@pampolsarq.com
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL:
DE LLEIDA INSCRIPCIÓ 4a, TOM 65 GENERAL DE SOCIETATS, FOLI 119, FULLA NÚMERO L-1.158.

CONDICIONS D’ÚS
USUARIS
L’accés o ús d’aquest portal de PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DE LA WEB
www.pampolsarq.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,
Comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ho manipular els seus missatges. PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:
  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L’absència d’errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web.

En conseqüència, PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si és el cas s’incloguin en el lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de manera diligent.
L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. es compromet a l’eliminació o, si és el cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

COOKIES
S’adverteix a l’USUARI que aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text que s’instal·len en el navegador de l’ordinador de l’USUARI per a registrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s’emmagatzema en aquest, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l’accés als USUARIS que s’hagin registrat prèviament i l’accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. Es poden fer servir també per a mesurar l’audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, o controlar el progrés i nombre d’entrades.
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per a obtenir el consentiment de l’USUARI per a la instal·lació de cookies que el requereixin. No obstant l’anterior, haurà de tenir-se en compte que de conformitat amb la llei, s’entendrà que (i) l’USUARI ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l’entrada de cookies i (ii) que el referit consentiment no caldrà per a la instal·lació d’aquelles cookies que siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’USUARI (mitjançant registre previ).
Pot ocórrer que algunes cookies utilitzades en aquest lloc web no estiguin relacionades amb PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. Això es deu al fet que algunes pàgines del lloc web tenen inserit contingut procedent de webs de terceres parts (com per exemple un vídeo de YouTube).
Pel fet que el referit contingut procedeix d’una altra web, PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. no controla la configuració d’aquestes cookies. Si vostè vol canviar les seves preferències de configuració de cookies, haurà de consultar els llocs web d’aquestes terceres parts per a obtenir informació.

MODIFICACIONS
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que en www.pampolsarq.com es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.
En cap cas PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Els termes i condicions que regeixen aquest web site, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol classe de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l’USUARI i PAMPOLS ARQUITECTE S.L.P. per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de LLEIDA, Espanya.
×