Unha

Client

Privat

Localització

Unha

Any

2019

Superfície

241,74 m2

Casa unifamiliar de segona residència situada en el xicotet poble d’Unha, a la Vall d’Aran, al peu de l’escarpat Pui d’Unha i amb unes esplèndides vistes de la vall i la glacera i pics de La Maladeta. El conjunt unifamiliar projectat es desenvolupa en una planta pis, una planta primera i una planta baix coberta, amb programes i superfícies similars.

L’edifici es projecta com un volum tancat a quatre façanes, aïllat, afavorint la ventilació creuada natural segons s’estableix en la geometria específica definida pels solars preexistents i la distància als límits, per a optimitzar l’aprofitament urbanístic i harmonitzar el resultat formal del conjunt resultant.

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció vertical, exceptuant les de la planta baixa en contacte amb els espais exteriors d’oci. En les plantes superiors es resolen les obertures amb dues tipologies. Les habitacions i cuines es resolen amb una obertura tipus *balconera de dos draps, la proporció de la qual permet donar servei a una o dues habitacions, segons conveniències de la planta.

Finalment, a la sala d’estar s’ha optat per una combinació de tres draps amb agrupació dues a un, baixant un brancal d’obra intermèdia que facilita la proporció vertical de les obertures alhora que s’aconsegueix dotar d’una certa qualitat diferenciada (més llum i vistes) a l’espai d’estar dels habitatges. A les cantonades es realitza una variació donant més èmfasi a la doble orientació amb el gir d’algunes de les fusteries, però conservant la proporció vertical.

La composició en façana d’aquestes obertures segueix els criteris de verticalitat, alhora que en recorregut horitzontal estableixen diferents ritmes, deixant draps massissos més o menys grans i recuperant la uniformitat en planta baixa. D’aquesta manera s’aconsegueix una certa irregularitat necessària per a integrar la façana, de longitud major a la mitjana de la zona.

Compartir

×