Sunyer

Client

Privat

Localització

Sunyer, Lleida

Any

En curs

Superfície

341 m2

Habitatge unifamiliar en Sunyer (Lleida) que té com a element essencial el pati, sobre el qual es bolquen les estades, conformant una “L” oberta a favor de la millor orientació possible mitjançant el recurs a reculades graduals dels murs de façana.

Aquesta disposició permet gaudir d’estades ventilades, il·luminades i amb un grau d’intimitat elevat, però al seu torn, contraposades, amb constants fugides de les visuals i una interessant profunditat espacial des de qualsevol punt de la casa.

Cadascun dels cossos que conformen la “L” té una funció diferenciada, usos diürns i nocturns. Les habitacions humides se situen estratègicament en la intersecció d’aquests dos usos. La col·locació dels accessos just en aquest lloc d’intersecció, permet rendibilitzar els recorreguts dins de l’edifici.

L’ús d’un sistema mixt d’estructura metàl·lica i forjat colaborante, amb una envolupant interior de balloon-frame metàl·lic i panells de cel·lulosa-ciment, permet alliberar els murs de façana de rajola perquè treballen com una façana ventilada passant en tota la seua grossària, d’alta inèrcia tèrmica, ventilada, higroscòpica i molt bones capacitats aïllants. El gruix dels murs s’exhibeix amb honestedat en les testeres, d’acord amb aquest plantejament.

El projecte planteja una actitud decidida en favor de l’eficiència energètica, incorporant, un sistema de producció energètica de bomba de calor geotèrmica, donant suport a un sòl radiant/refrescant , sistema de renovació d’aire controlat amb recuperació de calor, admissió d’aire controlada en temperatura i humitat, punt de càrrega de vehicles elèctrics i control domòtic: un habitatge energèticament autosuficient (nZEB), qualificada amb la màxima eficiència energètica (A) i pràcticament passiva, amb un consum energètic inferior als 15 kWh/m² any i unes emissions per davall dels 5 kgCO2/m² any

Compartir

×