Immoble plurifamiliar compost de 17 habitatges

Client

Privat

Localització

Ciutat de Mataró, Tàrrega

Any

2018

Superfície

2.476,75 m2

A partir d’un únic concepte d’habitatge es desenvolupen fins a set (7) tipologies, en funció del nombre de dormitoris requerits i de la seua flexibilitat programàtica. Aquest mecanisme es mostra idoni si, com és el cas, es fixa el mateix percentatge per a totes les tipologies, que permet reversibilitat en cas de noves necessitats. La versatilitat del model arrel permet adjudicar virtualment el “mateix” habitatge en cada unitat familiar i establir, així, un principi real d’igualtat entre els seus inquilins.

L’espai de l’habitatge és sempre continu, travessat en tot moment per llargues línies visuals que prolonga l’habitatge en l’espai exterior, més enllà de si mateix, sense menysprear la necessària intimitat dels seus habitants. Tots els habitatges s’obrin tant al carrer com en l’espai interior de pati. Aquest caràcter passant els dota d’una idònia ventilació creuada i d’un bon assolellament, potenciat per l’escalonament descendent de la secció.

Els habitatges es plantegen des de l’inici amb els més alts estàndards en eficiència energètica i obtenen la màxima qualificació energètica A. Per a això s’han equipat amb un sistema de calefacció/refrigeració per sòl radiant secundat per aerotèrmia i una envolupant a base de façana ventilada de gres erosionat; tancaments amb RPT i envidraments baix emissius d’alta eficiència.

Compartir

×