Habitatge unifamiliar Térmens

Client

Privat

Localització

Térmens

Any

2016

Superfície

397,97 m2

La rotunditat volumètrica del volum superior, que s’associa a la mitgera, possibilita l’ocupació fraccionada del solar en altura, com a estratègia de sostenibilitat programàtica (dotar a l’emplaçament d’idèntiques condicions d’assolellament i vistes que si es tractara d’un habitatge aïllat, però en el centre del poble) i ambiental (el pati a dos nivells, actua com a ximenera solar i porta la llum i la ventilació als espais inferiors/interiors).

Aquest moviment permet l’aparició d’un pati-jardí interior que propícia que aquest espai passe a formar part dels usos previstos a l’àrea de circulacions i estabilitze les condicions de llum i temperatura interior (galeria captadora a l’hivern; umbracle a l’estiu, gràcies a uns elements tèxtils graduables que porten ombra). Els usos residencials i comuns es vertebren al voltant d’aquest pati, amb una configuració oberta i la generació de reflexos i diagonals que multipliquen l’espai interior i aquest cap a l’exterior.

El pati funciona com un modern *impluvium que recull les aigües de pluja i les condueix fins a l’antic pou existent en la finca, per al reg del pati posterior i la polvorització de les cobertes de grava a l’estiu, provocant un efecte d’evaporació i al seu torn s’entrega de manera tangencial amb l’espai a doble altura del saló, generant un punt de tensió espacial creuant patis interior i exterior, i l’aparició de llargues visuals en totes les dimensions.

Compartir

×