Habitatge unifamiliar Lleida

Client

Privat

Localització

Lleida

Any

2006

Superfície

425,48 m2

L’edifici s’ordena dins de la nova topografia que ell mateix va creant, modelada seguint les seues pròpies regles, i generant una peça integrada en el seu entorn que produeix una successió d’espais semi interiors estructurats sobre safates escalonades, murs i patis. Es pretenia que l’edifici tinguera un caràcter multifuncional, on pogueren tindre cabuda les diferents activitats, tant aquelles associades a l’oci, a la representativitat o als negocis. La relació amb la topografia es resol mitjançant un sistema de patis. A aquests patis se’ls encomana la tasca de resoldre l’organització de l’edifici, delimitant les zones a ocupar per les dotacions de serveis, facilitant la situació dels accessos verticals als nuclis d’habitacions.

unifamiliar lleida
unifamiliar lleida

Al voltant d’aquests patis, i amb la vocació de crear espais que aporten perspectiva, però alhora, la necessària privacitat es desenvolupen una piscina coberta climatitzada i una zona de spa, que completen, juntament amb el selectiu celler adscrit a les zones de restauració, les peces essencials que complementen l’estada i les possibilitats de completar la qualitat dels serveis de l’allotjament. Eixe mateix recurs s’empra a les habitacions en planta baixa, que es projecten a unes terrasses amb mini piscina individual que prolonguen l’espai interior.

Així doncs, pot llegir-se la composició volumètrica del conjunt com la de tres edificis aïllats, que contenen les habitacions, disposats sobre un pla horitzontal enjardinat i connectats per un sòcol horitzontal que alberga els serveis i que els relaciona i que es encasta en el terreny, que respira a través d’uns patis disposats en el seu perímetre a mode de bronquis. Aquest element, precisament, es deixa obert a l’exterior a fi d’evitar la segregació espacial, de vistes i d’orientació, la qual cosa permet la recreació d’un paisatge propi , controlat, que s’aïlla del seu entorn immediat visual, tèrmica i acústicament

unifamiliar lleida

Compartir

×