Habitatge unifamiliar Corbins

Client

Privat

Localització

Corbins

Any

2017

Superfície

638,34 m2

L’edifici intenta aprofitar les condicions que ofereix el solar, amb una orientació complicada, mitjançant mecanismes de separació i reculada que permeten multiplicar la superfície de captació de llum natural de diferents qualitats i orientacions diverses, adequades als usos proposats.

Al punt central es proposa una estenosi que *tensiona el punt de les comunicacions verticals, generant l’aparició de dos patis que es toquen en tota la seua altura amb l’escala i al seu torn amb l’espai a doble altura del saló-menjador i les vistes al jardí posterior, la qual cosa millora les condicions de llum natural de les peces i actua com a matalàs tèrmic i acústic.

vivienda corbins

La secció de l’edifici explica com aquest es comporta: el control i la gestió de l’aire i la llum en condicions naturals. A l’hivern per a controlar les pèrdues per renovació, amortitzar l’alta càrrega interna acumulada per la inèrcia dels murs de formigó i captar aire net des del pati, que funciona com a recuperador natural. A l’estiu, per a dissipar la calor movent el màxim volum d’aire possible i captar-lo dels patis orientats a nord-est i amb vegetació.

Compartir

×