Grèvol

Client

Privat

Localització

Lleida

Any

En curs

Superfície

547,55 m2

“It is not possible to go forward while looking back” Ludwig Mies van der Rohe

L’edifici es projecta com dos volums aïllats superposats amb una planta baixa que es desenvolupa de manera irregular i una planta primera amb una geometria clarament rectangular, per a optimitzar l’aprofitament urbanístic i harmonitzar el resultat formal del conjunt resultant.

L’estratègia energètica adoptada li confereix a l’edifici la màxima classificació energètica A, tractant-se d’un edifici passiu de consum quasi nul (nZEB).

Compartir

×