Escola infantil “La Mercè”

Equipament d'ús públic

Client

Ajuntament de Lleida Institut Municipal d'Educació

Localització

Lleida

Any

2009

Superfície

637,15 m2

“El treball dels arquitectes de proporcionar un context a l’individu per a en ell realitzar-se, i el treball dels artistes de donar senyals i imatges a les fases d’aquesta realització, es troben en un sol acte, ple d’eixes inconsistències i aparents irrellevàncies de cada moment, però ple de vida”. Allison + Peter Smithson. Memòria Hustanton secondary School (1949-1954). Norfolk. UK. Les escoles infantils són equipaments comunitaris de caràcter plurigeneracional que tenen com a funció la dinamització sociocultural de l’entorn en el qual s’insereixen, a través de programes d’activitats i serveis realitzats amb la participació dels usuaris emmarcats en una zona de la ciutat.

L’organització funcional del centre gira entorn de la jerarquia dels espais segons el seu programa. Així doncs, pot diferenciar-se entre els espais destinats a serveis, els que contenen programes que no acostumen a variar temporalment i aquells espais d’ús polivalent que es poden utilitzar per a diferents funcions i la característica fonamental de les quals és la de la convertibilitat.

L’edifici vol mirar a l’exterior i ser introvertit alhora. Per a garantir aquest balanç se sotmet a un ordre rígid -quasi clàssic- que s’arrossega a tots els aspectes que configuren des dels tancaments massissos fins a la disposició de l’estructura. Aquesta trama juga un paper molt important en l’articulació de les seccions de l’edifici i els seus connectors.

S’aposta per la innovació en l’adopció de mesures per a l’eficiència energètica i buscar el mínim consum d’energia. En aquest sentit, s’introdueixen mecanismes per a la climatització passiva (geotèrmia de baixa *entalpia, amb intercanvi terra-aïre)-

Compartir

×