19 habitatges en règim de lloguer

Client

EMU - Empresa Municipal D'urbanisme de Lleida SL

Localització

C/Cavallers y C/Sant Cristofol, Lleida

Any

2010

Superfície

2.140,43 m2

En els últims temps s’han succeït, en els centres històrics de les ciutats europees, experiències vàries de reconstrucció de les seues zones històriques, impel·lides per la necessitat de reconvertir i dotar de nous usos edificis i espais deteriorats pel pas del temps o per alguna catàstrofe accidental.

Afrontar la construcció d’habitatge social en un centre històric, agrupats i seriats ens suggeria l’establiment de paral·lelismes entre tasques de funció senzilla i finalitats complexes, i que col·loca la creació d’habitatge contemporani davant la necessitat imperiosa d’estandarditzar.

La preocupació afegida per dotar als habitatges, malgrat el seu emplaçament en un centre històric de traça àrab, de condicions d’assolellament, ventilació, aïllament, etc… pròpies de les noves tipologies socials en les zones periurbanes, porta a la decisió de conformar un element central de pati que, a més de funcionar com un regulador tèrmic i afavorir la renovació d’aire per efecte de ximenera solar, permet articular els accessos a través d’unes passarel·les exteriors.

Amb el que respecta a l’habitatge, el sistema econòmic obliga a la racionalització i normalització en l’habitatge de preu ajustat o social. Però, d’altra banda, l’augment de complexitat dels nostres requeriments socials (singles, famílies monoparentals, gent gran, immigració amb estructures familiars nombroses, etc…) exigeix flexibilitat. Per a aconseguir aquest propòsit, el projecte intenta trencar amb la tradicional assignació de núm. d’unitats per habitatge, transcendint els tipus i incorporant elements de mobiliari mòbil que permeten adaptar els espais en número i/o dimensió a les necessitats de l’usuari o l’evolució familiar o personal, canvis vitals, etc…

Compartir

×