A l’altura de la naturalesa: tancaments d’alta inèrcia amb entramat lleuger

Els nostres projectes en el pirinenc neixen de la solidesa i l’arrelament en l’arquitectura vernacla, amb una mirada focalitzada a complir amb les expectatives de les noves demandes, però també amb l’exigent normativa de la zona.

Edificis que busquen dialogar amb l’entorn usant els seus mateixos materials i elements bàsics de la construcció, però que al seu torn assumeixen el repte de ser edificacions eficients i sostenibles. La superposició de tots dos temps arquitectònics dona com a resultat edificis d’honesta concordança i actualitat, eficients, on el paisatge s’entén com una extensió de l’edifici en perfecta harmonia amb el seu entorn.

Per a això treballem amb revestiments o façanes lleugeres i/o ventilades construïdes per a proporcionar el major confort possible amb el mínim consum; amb sistemes de construcció industrialitzats que aporten innombrables avantatges com a rapidesa, versatilitat, neteja o precisió i sistemes energètics d’alta eficiència.

En el cas dels 4 habitatges que estem construint a Tredós, hem apostat per un sistema constructiu de fusta amb entramat lleuger. L’entramat lleuger consisteix a unir bigues de fusta esbiaixades entre si mitjançant taulers estructurals col·locats a poca distància entre si que estan aïllats de material aïllant. D’aquesta manera es construeixen murs, forjats i cobertes a partir de fusta que unides formen una estructura espacial en 3D perfectament estable.

Utilitzar la fusta i altres materials naturals i les unions en sec permeten reduir molt la generació de residus i fan de l’entramat lleuger un sistema alternatiu molt sostenible a la construcció tradicional i ens permeten satisfer els més alts estàndards en matèria d’aïllament i eficiència energètica, encara en zones climàtiques severes, com és la Vall d’Aran, on certifiquem una excel·lent eficiència energètica AA+.

El fet que les peces estiguin estandarditzades i certificades facilita el seu intercanvi, modulació i prefabricació. Les unions entre materials són senzilles, no requereixen ni juntes ni acoblis especials, ni eines pesades i els segellaments són fàcils d’executar. Això ajuda a aconseguir major productivitat unint peces entre si amb claus i grapes.

Els habitatges construïts mitjançant entramat lleuger són fàcils d’impermeabilitzar i aillables i presenten un alt grau de flexibilitat. L’entramat lleuger és un sistema normalitzat i modulat, això fa que el procés de muntatge estigui en tot moment controlat: recepció de materials, magatzematge, protecció i qualitat dels materials, qualitat d’aquests, etc.

En les construccions amb entramat lleuger, el temps de construcció és dràsticament menor que en la construcció tradicional per la combinació de prefabricació i la construcció “en sec”: arquitectura acoblada, reduint l’ús de morters i la humitat en obra, unida a un excel·lent comportament sísmic, i una agradable atmosfera interior transpirable.

×